+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 30 листопада 2017

Звітування кафедр університету за наукову та інноваційну діяльність у 2017 році

З 27 по 30 листопада проходило щорічне звітування кафедр за наукову та інноваційну діяльність. Упродовж чотирьох днів згідно до розпорядження ректора професора Олени Непочатенко № 01-08/18 від 17 жовтня 2017 року було заслухано звіти 29 кафедр.

Завідувачами кафедр на високому рівні було охарактеризовано основні наукові здобутки науково-педагогічних працівників. Звіти та представлений медійний матеріал дали чітке уявлення про наукову та інноваційну діяльність, що була виконана кафедрами.

У порівнянні з 2016 роком зросла публікованість кафедр у фахових виданнях та наукометричних виданнях, що цитуються в базах Scopus, Web of Science, Copernicus. Проректором з наукової та інноваційної діяльності професором Віктором Карпенком були відмічені минулорічні зауваження до звітів науково-педагогічних працівників кафедр та перевірено стан їх виконання.

Серед звітуючих високий рівень виконання наукової та інноваційної роботи було відмічено на кафедрах фінансів, банківської справи та страхування; технології переробки та зберігання зерна; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; процесів, машин та обладнання АПВ; туризму та готельно-ресторанної справи; рослинництва, які представили високу опублікованість своїх співробітників.

Упродовж звітування було заслухано докторантів минулорічних випусків про стан захисту дисертаційних робіт. Зважаючи на їх виступи, було запропоновано строки подання дисертацій до розгляду у спеціалізовані вчені ради.

Загалом всі звіти кафедр було схвалено з відповідними зауваженнями й побажаннями.