+38 (04744) 4-69-87
Меню

Зарубіжне стажування (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Початок: 09:00, 18 січня

 

Науково-педагогічне стажування
«Технічна освіта як складова системи освіти України та країн ЄС»
21 січня – 1 лютого 2019 року, місто Влоцлавек, Республіка Польща


Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Навчальне навантаження науково-педагогічного стажування становить 5 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у науково-педагогічному стажуванні, мають надіслати електронною поштою до 18 січня 2019 року (включно) наступні документи:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: На стажування у Влоцлавеку.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Детальна інформація про стажування міститься в інформаційному листі.

Завантажити інформаційний лист

логотип
 
логотип

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва логотип
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)
Контактний телефон: + 38 (066) 642 61 74
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: tech@cuesc.org.ua