+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 13 вересня 2017

Вимоги до оформлення звіту

Звіт аспірантів (вступ до 2016 року)

1. Науково-дослідна робота за темою дисертації протягом звітного періоду

  • Актуальність теми дисертації, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 
  • Аналітична робота (аналіз цифрового матеріалу, використані методи дослідження, закладені лабораторні та польові досліди, схема досліду, математична обробка одержаних результатів).
  • Огляд наукової літератури.
  • Стан виконання дисертаційної роботи.

2. Перелік публікацій за текстом дисертації, що опубліковані за звітний період (оформити відповідно до встановлених вимог), участь у конференціях.

3. Підготовка і здача кандидатських іспитів, семестрових заліків, що передбачені програмою підготовки аспірантів.

Обсяг звіту повинен не перевищувати 2-3 сторінок. 

 

Звіт аспірантів (вступ після 2016 року)

У відповідності до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (п. 15) оформлений атестаційний лист, витяг з протоколу засідання кафедри та заповнений індивідуальний план наукової роботи (підпункт стосовно річної атестації) потрібно подати до докторантури та аспірантури. Повний звіт аспіранта залишається на кафедрі.