+38 (04744) 4-69-87
Меню

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Початок: 07:00, 15 листопада

Міністерство освіти і науки України Уманський національний університет садівництва (Україна) Господарча академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) Державна Вища Професійна Школа в Плоцьку (Польща) Університет Південної Богемії в Чеських Будейовіцах (Чеська республіка) Державна вища школа професійної освіти м. Гожів (Польща)

ЗАПРОШЕННЯ

 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (у заочній формі)

Вельмишановні колеги!

Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться

15 листопада 2017 року.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Основні науково-практичні напрямки 1. Агрономія 2. Лісівництво та садово-паркове господарство 3. Харчова промисловість 4. Технічні науки 5. Економіка і підприємництво  6. Менеджмент 7. Загальноосвітні науки 

Вимоги до оформлення тез: Обсяг тез повинен становити одна − три повні сторінки. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм. Рекомендована структура тез: 1. Назва роботи (великі жирні літери). 2. Автор або автори роботи (великі літери), наукова ступінь, вчене звання (малі літери). 3. Вищий навчальний заклад, місто, країна (малими літерами). Таблиці, формули, графіки не приймаються.

Тези потрібно надіслати не пізніше 7 листопада на e-mail Ради молодих вчених Уманського НУС: pivotbi@ukr.net, підготовлені в редакторі Word та збережені у форматі doc. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника та квитанцію про оплату, на зворотній стороні якої вказати своє прізвище. Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали та квитанцію про оплату. Видання матеріалів буде в авторській редакції. Відповідальність за її зміст несе автор (и)

Вартість видання матеріалів: 120 грн − для науково-педагогічних працівників інших установ; 80 грн − для науково-педагогічних працівників Уманського НУС. Адреса для переведення оплати за публікацію поштовим переказом: 20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська 1, Прокопчуку Ігору Васильовичу.

За додатковою інформацією звертатися: (097)228-54-17 – Прокопчук Ігор Васильович

 

Ministry of Education and Science of Ukraine Uman National University of Horticulture (Ukraine) Tsenov Academy of Economics (Bulgaria) State Higher Vocational School in Plock (Poland) University of South Bohemia in Ceske Budejovice (Czech Republic) State Higher School of Professional Education in Hozhiv (Poland) Invitation to V International scientific conference of "Actual problems of modern agricultural sciences". (distant conference)

Dear Collegues!

The Organizing Committee of Uman National University of Horticulture is pleased to invite you to take part in the V International scientific conference "Actual problems of modern agricultural sciences". The Conference will be held

on November 15, 2017.

Languages of the Conference are Ukrainian, Russian, English.

The main research areas: 1. Agronomy 5. Economics & Entrepreneurship 2. Forestry and landscape gardening 6. Management 3. Food-processing industry 7. General education and social sciences 4. Engineering and industrial technology sciences

General Requirements to the thesis Thesis must be 1-3 pages of the text. Font - Times New Roman, body-size is 14, line spacing – 1;Margins: top and bottom - 20 mm, left - 20 mm, right - 20 mm

Recommended structure of the thesis 1. Title of the thesis (capital bold letters). 2. the Author(s) of the the thesis (capital letters), scientific degree, academic rank (small letters). 3. Higher educational institution, city, country (small letters). Figures (photos, diagrams), formulas or tables are not accepted.

Deadline for application and submission of the thesis: 7 November, 2017 to the address of the Council of Young Scientists of Uman National University of Horticulture: pivotbi@ukr.net, File type of the thesis Microsoft Word (doc). Submit your thesis and Conference Application and payment receipt with the surname of the author on its back. the thesis will be published only after the The Organizing Committee of Uman National University of Horticulture receives all appropriate materials and payment receipt.

Publication fee is 80 UAH for scientists of Uman National University of Horticulture and 120 UAH for scientists of other Higher educational institutions. Address for payment: 20305, Ukraine, Cherkasy region, Uman, 1 Institutska st. Prokopchuk Igor Vasylyovych. For further information contact: +38097228-54-17 – Prokopchuk Igor Vasylyovych

 

Матеріали