+38 (04744) 4-69-87
Меню

Річний звіт аспірантів 1-го року навчання

Початок: 10:00, 10 вересня

У відповідності до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (п. 15), до 10 вересня 2017 р. провести обов’язкову атестацію аспірантів за 2016-2017 н.р. на засіданні кафедри (для аспірантів 1-го року очної (денної, вечірньої) та заочної форм навчання).

Оформлений атестаційний лист, витяг з протоколу засідання кафедри та заповнений індивідуальний план наукової роботи (підпункт стосовно річної атестації) потрібно подати до докторантури та аспірантури не пізніше 15 вересня 2017 р. Повний звіт аспіранта залишається на кафедрі.

При неявці на атестацію в установлений термін, неподанні оформленого атестаційного листа або негативній атестації аспірант відраховується з аспірантури.

 

Відділ докторантури та аспірантури